برگزیده
دهکده خاک بر سر  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 13:12)
به موضوعات مثبت توجه کنیم؛  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 12:50)
آزمون ورودی پایه دوازدهم  (شنبه 11 خرداد 1398 ، ساعت 10:42)
امروز شنبه 02 شهریور 1398 - ساعت 05:51

معرفی کتابخانه

توصیف کتابخانه متوسطه دوم تزکیه از زبان دانش آموزان(کلیک کنید)

 


كتابخانه چند جلد كتاب دارد؟
كتابخانه دبيرستان تزكيه حدود 10000جلد كتاب دارد؛  كه تمامي كتاب ها در سيستم نرم افزار كاوش به ثبت رسيده است.دسته بندي كتابها به صورت ديويي است وسيستم امانت كتاب به صورت كتابخانه  باز است .


فضاي مطالعه وكاربرد كتابخانه
كتابخانه داراي ميزي كنفرانسي براي مطالعه وبرگزاري جلسات مختلف كادر وگروه هاست.


عضويت در كتابخانه
تمامي دانش آموزان در كتابخانه عضو هستند.يعني به محض ثبت نام در دبيرستان؛ كتابدار برايشان كارت عضويت صادر مي كند. كه اين هم به خاطر راحتي وسهولت كار دانش آموزان در بخش امانت كتابخانه صورت مي گيرد.
همچنين كتابخانه بيست عنوان نشريه را مشترك است.كه در زمينه هاي مختلف وبه صورت تخصصي براي هر درس مي باشد.


نام نشريات عبارتند از:
رشد قرآن،رشد معارف اسلامي،رشد فيزيك،رشدشيمي،رشدزيست،رشد برهان،رشدمدرسه فردا،رشد مديريت مدرسه،رشد مشاور،رشد ادب فارسي،رشد زبان اينگليسي،رشد زمين شناسي،رشد جوان،نشريات فكه،همشهري پايداري،خلق،سوره انديشه،موعود،دانشگر،داستان،


بخش سي دي ها
كتابخانه داراي بخشي جهت نگهداري سي دي است.كه درحال ثبت است پس ازمراحل ثبت به مراجعه كنندگان به امانت داده مي شود.


فعاليت ها
در كتابخانه تزكيه كتابدارعلاوه بر خريداري ؛بررسي كتابها،ثبت رايانه اي كتاب در سيستم كاوش واشتراك نشريات مختلف ،مطالعه وثبت آن در دفترمخصوص نشريات، وامانت دهي به دانش آموزان واولياي آنها وهمكاران مقاطع مختلف، به دانش آموزاني كه طالب اطلاعات بيشتر باشند؛ مشاوره مطالعاتي انفرادي مي دهد.ارتباط كتابدار با دبيران مربوط به هر درسي تا حد امكان زياد است ونيازهاي دانش آموزان از طريق دبيران به اطلاع كتابدار مي رسد.در خواست هاي دانش آموزي در حد امكان سعي مي شود رفع شود.در اكثر پروژه هاي دانش آموزي كه در دبيرستان انجام مي شود دانش آموزان به كتابخانه مراجعه دارند وبا مشورت دبير وكتابدار راهنمايي مطالعاتي مي شوند. برگزاري نمايشگاه نشريات، معرفي كتاب وتاليف كتابهاي چند دقيقه اي از كارهاي قبلي كتابدار است.


طرح هاي ويژه
1- به تازگي گروهي دانش آموزي در كتابخانه به نام جامعك تشكيل شده كه سعي مي كند نيازهاي بچه ها را بررسي نمايد وبه اطلاع كتابدار برساند وهمچنين اين گروه سعي دارد كتابخواني را در دانش آموزان بيشترترويج دهد.برگزاري نمايشگاه مناسبتي وفروش محصولات بامشورت واحد فرهنگي انجام مي شود .
2-به منظور ترويج بيشتر كتابخواني برگزاري كلاس هاي درس در كتابخانه واستفاده كتابهاي مربوط به هر درس از كتاب هاي موجود دركتابخانه.
3-استفاده از كتاب به منظور منبع اصلي پژوهش قبل از رجوع به اينترنت


خريد كتاب براي كتابخانه چگونه است؟
از طريق نمايشگاه كتاب در ارديبهشت ماه ونمايشگاه ياد يار مهربان وسفارش هاي معلمان در طول سال بنا به نياز كتاب خريداري مي شود.
 
اشتراك نشريات
از طريق نمايشگاه نشريات ويا تلفني انجام مي شود.

معرفي كتاب ومطالب خوب وسايت هاي مختلف به همكاران
از طريق ايميل داخلي به  همكاران مقاطع مختلف كتابهايي معرفي مي شود ؛همچنين مطالب خوب ومفيد براي همكاران گذاشته مي شود وسايت هاي تخصصي به همكاران معرفي مي گردد.

پاتوق این هفته مهمان کتابهای مشق آزاد است.

مشق آزاد مجموعه ای متفاوت با عناوین مختلف