برگزیده
دهکده خاک بر سر  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 13:12)
به موضوعات مثبت توجه کنیم؛  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 12:50)
آزمون ورودی پایه دوازدهم  (شنبه 11 خرداد 1398 ، ساعت 10:42)
امروز شنبه 02 شهریور 1398 - ساعت 06:00

اخبار سرزمين انديشه ها

کتاب مرد به نویسندگی  داود امیریان با نثری روان  به سه دوره از زندگی حاج احمد متوسلیان می پردازد

کتاب همه آینه ها با داشتن غزل های عاشورایی که با ریز بینی شاعران  به واقعه  عاشورا کتاب دیگری است که
شما با خو اندن آن می توانید در مسابقه کتابخوانی سوره مهر شرکت کنید.

 این کتاب ها را بخوانید ودر مسابقه شرکت کنید.

ا-اعلام مسابقه داستان کوتاه با همکاری دبیر ادبیات پایه دوم.
2-امکان جستجوی کتاب های دبیرستان در برنامه کاوش.
3-طرح کتاب در گردش.
4-فروش کتاب دختر شینا.
5-طرح نشریات در گردش.

 مژده مژده همکاران ودانش آموزان عزیز از این به بعد می توانید از لیست تمامی کتابهای کتابخانه های تزکیه از طریق جستجودر برنامه کاوش پروانه با خبر شوید .

مژده مژده
ارتقاء نرم افزار کتابخانه

خيلي از آدمها وقتي كه مي ميرند تازه شناخته مي شوند، دختر شينا هم از اين قاعده مستثني نيست .دختر شينا نام كتابي است ،كه در آن خاطرات خانم قدم خير محمدي كنعان نوشته شده ؛او زني عزيز كرده پدر ومادراست .با ازدواج ورفتن به خانه بخت علارغم رفاهي كه در خانه پدر داشت ؛با سختي هاي زيادي روبرو مي شود وچون كوه استوار وپايدار بار زندگي را به دوش مي كشد وخم به ابرو نمي آورد. با خواندن اين كتاب انسان با آن همراه مي شود با دردها ي آن درد مي كشد وبا شادي هاي او شاد مي شود.هر چند شايد نتوان سختي ها يي را كه اوكشيده  كاملا درك كرد؛
با خواندن اين كتاب زواياي پنهان وموفقيت هاي مردان بزرگ را نيز مي توان فهميد .
دوست داران  و
علا قمندان به كتابخواني مي توانند كتاب را از نشر سديد جهت شركت در مسابقه كتابخواني تهيه نمايند .