برگزیده
دهکده خاک بر سر  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 13:12)
به موضوعات مثبت توجه کنیم؛  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 12:50)
آزمون ورودی پایه دوازدهم  (شنبه 11 خرداد 1398 ، ساعت 10:42)
امروز شنبه 02 شهریور 1398 - ساعت 06:00

تشکیلاتی زبر الحدید

یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 13:18

برای گسترش توانمندی های دانش آموزان در بستر اجتماع از کار گروه های ( تبلیغات و رسانه جهادی و خیریه تولید محتوا تولید محصول حلقه های معرفت اردو ها) کمک گرفتیم و دانش آموزان با قرار گرفتن در هر گروه که مورد علاقه شان بود یا توانمندی آن را در خود سراغ داشتند به فعالیت می پردازند.