برگزیده
اسامی پذیرفته شدگان کنکور 98  (دوشنبه 22 مهر 1398 ، ساعت 14:33)
سیاه پوشی محرم  (چهارشنبه 20 شهریور 1398 ، ساعت 15:07)
دهکده خاک بر سر  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 13:12)
به موضوعات مثبت توجه کنیم؛  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 12:50)
امروز شنبه 25 آبان 1398 - ساعت 01:17

آماده سازی سفر معنوی جنوب

شنبه 24 آذر 1397 ساعت 09:10

آشنایی مادران و دانش آموزان در رابطه با چگونگی سفر راهیان نور و اهمیت حضور در مناطق جنگی

سفر راهیان نور 95

شنبه 07 اسفند 1395 ساعت 12:06

سفر یعنی آغاز رفتن وجدا شدن از تعلقات ؛

برگزاری جلسه توجیهی سفر راهیان نور

سه شنبه 23 آذر 1395 ساعت 12:23

 گوشت و پوست شهدا در شلمچه منتظر چادرهای شماست.

وداع با شهدا ...

دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 08:03

لحظه ی جدایی فرا رسیده ... با کوله باری از عشق باز میگردند .