برگزیده
دهکده خاک بر سر  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 13:12)
به موضوعات مثبت توجه کنیم؛  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 12:50)
آزمون ورودی پایه دوازدهم  (شنبه 11 خرداد 1398 ، ساعت 10:42)
امروز شنبه 02 شهریور 1398 - ساعت 06:00

گستره انقلاب ایران وشناخت تحولات منطقه و دنیا

یک برش از صحبتهای استاد رائفی پور :

یکبار دیگر من و تو باید چشممان را باز کنیم و خدا را ببینیم ...

خدا را با همان اندازه واقعی اش !

خدای موسی ع و هارون ع و عیسی ع و محمد ص ، خدای من و تو هم هست .

خدایی که در قدم به قدم این انقلاب دستمان را گرفته و همراهمان بوده  و در قبال اینهمه لطف و بزرگی از من و تو خواسته ("تمام توان خود را بکار ببریم . تمام توان !!! ")

و آن وقت باقی اش را به خودش بسپاریم .

 

هنوزهم خدای من و تو همانقدر قدرتمند است که بود ، ما باید اعتماد کنیم ! یکبار دیگر توکل کنیم و مرور کنیم چه ها که نکرده برایمان در این سال ها ...

در این سال هایی که همه دنیا منتظر نشستند که زمین خوردنمان را ببینند و برایمان طرح ها ریختند و پول ها خرج کردند ،

ما بزرگ شدیم و انقلابمان قد کشید و ریشه هایش محکم تر شد .

تمام این ها لطف و رحمت خداست ...

بیا و کمی دیگر صبر کنیم ، اعتماد کنیم ،توکل کنیم

ویژگی من و تو شجاعت است . ارث پیامبرمان و ائمه مان برایمان ... و دشمن ما به شدت ترسو!

کمی دیگر تلاش کنیم ، به اندازه توانمان !!

امام زمانمان منتظر است ...

یاعلی

نظرات


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید