برگزیده
دهکده خاک بر سر  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 13:12)
به موضوعات مثبت توجه کنیم؛  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 12:50)
آزمون ورودی پایه دوازدهم  (شنبه 11 خرداد 1398 ، ساعت 10:42)
امروز شنبه 02 شهریور 1398 - ساعت 05:58

حق شاگرد بر استاد-شماره 3

چهارشنبه 22 بهمن 1393 ساعت 12:11

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

حق شاگرد بر استاد-شماره 2

سه شنبه 30 دی 1393 ساعت 12:09

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

حق استاد بر شاگرد-شماره 8

سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 11:54

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

حق استاد بر شاگرد-شماره 7

شنبه 15 فروردين 1394 ساعت 11:52

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.