برگزیده
دهکده خاک بر سر  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 13:12)
به موضوعات مثبت توجه کنیم؛  (یکشنبه 19 خرداد 1398 ، ساعت 12:50)
آزمون ورودی پایه دوازدهم  (شنبه 11 خرداد 1398 ، ساعت 10:42)
امروز جمعه 28 تیر 1398 - ساعت 11:47

چرخه ادامه دار ماراتن کنکور

 غنی و فقیر
شیعه و سنی،
کرد و لر
فارس و ترک
همه ایران،
همه دعوت اند،

میدانی برای خودنمایی
هرکس هرچه در چنته دارد رو میکند
حسینی بای هم طبق رسم هر ساله اولین کسی است که سراغتان می آید!

بعضی ها سر جلسه خوابند، آن هم چه خوابی!
4 ساعتی بیشتر طول نمی کشد تا به حرف ما برسند،
حرفی ک هزاران بار گفتیم؛
گفتیم ک به چشم بر هم زدنی، این یک سال تمام می شود و کنکور فرا می رسد

گفتیم یک سال رو تلاش کنید
یک سال دندان رو جگر بگذارید و هر چه دارید بگذارید برای آرزوهایتان،
برای سربلندی خودتان،
برای آینده

یقینا کنکور تنها آزمون زندگی شما نیست
امیدوارم تا قبل از شروع طوفان بعدی زندگیتان
تلنگری شایسته به وجدانتان بزنید و از فرصت های زندگیتان بیشتر استفاده کنید.

دست آخر جا دارد دست مریزادی گفت به عزیزانی که، پایداری در مسیر رسیدن موفقیت را به همه نشان دادند.

نظرات


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید