برگزیده
غبارروبی حرم مطهر امامزاده صالح  (یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 ، ساعت 14:53)
آزمایش تشریح گل لیلیوم  (چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 ، ساعت 12:57)
محفل جمع خوانی قرآن کریم  (چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 ، ساعت 08:27)
جشن روز معلم  (چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 ، ساعت 08:21)
بازدید از مرکز علوم و ستاره شناسی تهران  (سه شنبه 17 ارديبهشت 1398 ، ساعت 12:55)
امروز جمعه 03 خرداد 1398 - ساعت 22:56

یک فنجان استراحت
اوقات شرعی