امروز شنبه 02 شهریور 1398 - ساعت 05:58

معرفی

قوانین و مقررات وبسایت موسسه فرهنگی و آموزشی تزکیه

فعالیت ها

19 بهمن 1394

فعالیت های موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه

اسناد راهبردی

14 بهمن 1393

چشم انداز ، ارزش ها و ماموریت های تزکیه

تاریخچه

01 مهر 1393

تاريخچه مؤسسه فرهنگي آموزشي تزكيه

مقاطع تحصیلی

 

اوقات شرعی