امروز دوشنبه 27 خرداد 1398 - ساعت 00:20

نقد پوستر

نقد پوستر هنر جوی عزیز عطیه ستاری نجارزاده
با موضوع: مقاومت قدس
نام درس: دانش فنی پایه گرافیک
پایه دهم
تعداد پوستر: 37

نظرات


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مقاطع تحصیلی

 

اوقات شرعی