امروز یکشنبه 26 آبان 1398 - ساعت 02:11

معرفی

 

موسسه ی فرهنگی آموزشی تزکیه ، متولد سال 1369 ، مدرسه ی پویا و پرسشگری است که :


•    بدون هیچ ادعایی در طول سال های متمادی تلاش داشته تا به عنوان یک سازمان ولایتمدار به رفع نقیصه های موجود در حوزه ی برنامه های آموزشی پرورشی خود پرداخته و در سایه ی منویّات مقام معظم رهبری ، به تحقق تجارب موفق کمک کند .
•    در راستای رسالت اصلی یک مدرسه ی اسلامی ، حاکم کردن تربیت دینی بر کلیه ی فعالیت های مقطعی و مجتمعی را در دستور کار خود قرار داده و به همین منظور نسبت به تشکیل اطاق فکری متشکل از کارشناسان مورد نیاز اقدام کرده است .
•    با راه اندازی دفتر طرح و برنامه یا به عبارتی اطاق فکر  ( R&D) به انجام مسوولیت تعریف شده خود در حوزه ی تعلیم و تربیت دینی اقدام کرده است . مسوولیت اصلی این دفتر ، راهبری فعالیت ها مطابق با دیدگاه موسسین ، مسوولین مدرسه و کارشناسان زبده ی داخلی است .
•    برای دست یافتن به نظام مندی موثر و مطلوب با ورود به طرح ارتقای کیفی ، مطابق با استانداردهای بین المللی IWA2 و به سمت انسجام مطلوب فعالیت ها ، پرهیز ازدوباره کاری و حذف برنامه های مقطعی ادامه ی مسیر می دهد .
•     با استفاده از ظرفیت های تخصصی دفتر طرح و برنامه ، به تنظیم اهداف راهبردی که به نحوی شناسنامه ی کاری مدرسه هم محسوب می شود ، اقدام نموده ( رک اسناد راهبردی ) و سعی می کند جایگاه حقیقی خود را در تحقق این اسناد حفظ نماید .
•    با تکیه بر پتانسیل نیروهای کارآمد داخل مدرسه به تشکیل کارگروه های لازم پرداخته و به ضرورت از همراهی کارشناسان متعهد و متخصص در این امور هم استفاده می کند تا با هدایت صحیح ، پویایی لازم را داشه باشد . کمیته های فرهنگی و پژوهشی در موسسه از اصلی ترین کارگروه ها محسوب می شوند .
•    با حمایت و همراهی مدیرت کارآمد و تلاش دفتر طرح و برنامه به تنظیم و ثبت فرایند های فرهنگی و آموزشی روی آورده و با مستند سازی لازم ، ادامه ی مسیر را بر همین اساس را دنبال می کند .
•    با همراهی نمایندگان فرهنگی و آموزشی مقاطع مختلف و تحت پوشش دفتر طرح و برنامه علاوه بر به روز رسانی لازم در حیطه های مختلف و کاربردی به بازخوردسنجی و پایش فعالیت های مختلف هم می پردازد .
•    در تعامل مفید ، پویا و کاربردی با مدارس متنوع همت وافری داشته و نسبت به ارائه ی خدمات مشاوره ای برای مدارس داوطلب کوتاه ی نمی کند .
•    در بخش بین الملل هم برنامه های خود را داشته و با رعایت موارد اصولی در پوشش دفتر طرح و برنامه به رد و بدل کردن اطلاعات مفید کاری می پردازد .


مع التوکل علی الحی الذی لا یموت

 

نظرات


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مقاطع تحصیلی

 

اوقات شرعی